OFERTA

Audyty

Organizacyjne

Bezpieczeństwa

Zgodności

Szkolenia

Zarządzenie bezpieczeństwem w lotnictwie

Zarządzanie zmianą w ATM

R&D

Identyfikacja potrzeb rozwojowych

Zarządzanie konsorcjami w projektach i programach R&D

Zarządzanie umowami w ramach projektów R&D

CNS

Doradztwo i konsultacje w zakresie zagadnień dotyczących CNS

ATM

Doradztwo i konsultacje w zakresie zagadnień dotyczących procesów ATM

Analizy wpływu działań rozwojowych na skuteczność i efektywność procesów ATM

Zarządzanie projektami w środowisku ATM

B2B CM

 

B2B CM Krzysztof Kalaman   

NIP 1130961052   

Regon 365163498   

Numer konta: PL25 1050 1924 1000 0097 3608 0863